ចូលញាំុកាហ្វេរាល់ថ្ងៃ មានដឹងអត់ថាហាងកាហ្វេមានបន្ទប់VIP?បេីនិយាយពីហាងកាហ្វេ អ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់ទៅ? ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាមិនធ្លាប់កត់សំគាល់ទេថា មានហាងកាហ្វេដែលមានបន្ទប់VIP រឺក៍អាចហៅម៉្យាងទៀតថាជាបន្ទប់ប្រជំុ។ ចង់ដឹងអត់ថាគេចូលបន្ទប់ប្រជំុធ្វេីអ្វី? បន្ទប់ប្រជំុរចនាឡេីងសំរាប់អតិថិជនដែលអញ្ជេីញមកជាក្រុមចាប់ពី ៤ រឺ ៥ នាក់រហូតដល់ ៣០ នាក់។ ជាទូទៅអតិថិជនចូលបន្ទប់ប្រជំុដេីម្បី ពិភាក្សាជំនួញ ធ្វេីកិច្ចប្រជំុ សិក្សាជាក្រុម ធ្វេីកិច្ចការសាលា ជួបជំុមិត្តភក្តិនិង គ្រួសារជាដេីម។

1. Arabitia TK

មិនត្រឹមតែជាហាងកាហ្វេ ប៉ុន្តែ Arabitia ក៏មាននូវអាហារជាច្រេីន មុខ ដូចជា អាហារបែបខ្មែរ និងបែបអឺរ៉ុបជាដេីម។ Arabitia មានបន្ទប់មួយយ៉ាងធំទូលាយ ដែលអាចទទួលអតិថិជនបាន ៨នាក់។

Arabitia TK

2. IS Coffee

ចង់បានកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់និងមាន បរិយាកាសល្អ សូមកំុភ្លេច IS.Coffee ។ ហាងកាហ្វេនេះមានបន្ទប់មួយ សំរាប់សមាជិក១០នាក់ ហើយក៏មានសាលមួយដែលអាចទទួលបានមនុស្សរហូតដល់ទៅ 80 នាក់។ កក់ជាមួយយើងឥឡូវនេះហើយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងបន្ទប់ផងដែរ!

IS Cafe

3. S-Cafe

មិនថាអ្នកមានសមាជិកតិចរឺច្រេីន S-Café នឹងបំពេញតាមតំរូវការ របស់អស់លោកអ្នក ពីព្រោះហាង កាហ្វេនេះមានបន្ទប់ប្រជំុចំនួន២ ដែលអាចទទួលអតិថិជនចាប់ពី ៨ ដល់ ២៥នាក់។ ហាង S-Cafe ក៏ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃ 5% លើម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដោយកក់បន្ទប់ប្រជុំតាមរយៈពួកយើង!

S-Café

4. Who's Tea

ហាងកាហ្វេដែលទទួលបានការ គាំទ្រជាច្រេីនពីសំណាក់ សិស្ស និស្សិត។ ចង់ដឹងថាមាន អ្វីភ្លែក សូមអញ្ជេីញមក Who’s Tea ដែលមានបន្ទប់ប្រជំុមួយសំរាប់ អតិថិជន១០នាក់។ កក់ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5%!!

Who's Tea

5. CAFE TIARA Lounge

ឃេីញភ្លាម ក៍ទាក់ទាញក្រសែភ្នែក! ធ្លាប់មានអារម្មណ៏បែបនេះទេ? មក មក អ្នកប្រាកដជាដឹង! បន្ទប់ប្រជំុមួយនេះសំរាប់អតិថិជន រហូតដល់ ២៥នាក់។

CAFE TIARA Lounge

ដេីម្បីស្វែងរកបន្ទប់ប្រជំុជាច្រេីនទៀត ចូលទៅគេហទំព័រ www.SPAREasia.com